CHƯƠNG TRÌNH HỌC ESL
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
Chào mừng tới Transworld! CHƯƠNG TRÌNH HỌC ESL Trình độ tiếng Anh nào phù hợp với tôi? HƯỚNG DẪN Thông tin thị thực CHỖ Ở Tôi sẽ sử dụng thời gian rảnh như thế nào?
SỔ TAY HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
MỤC TIÊU:

Chương trình học ESL tại Transworld nhằm mang tới một chất lượng tốt nhất về đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) giúp người học nâng cao khả năng về hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh đồng thời áp dụng một cách phù hợp vào cuộc sống cũng như trong giáo dục.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ESL

Quality Intensive and Accelerated English language programs at low tuition at Transworld Schools in San Francisco, California. Choose your ESL course to suit your language proficiency level, your schedule, and your learning interests and goals.

Tôi đã dự thính một lớp học tại Transworld và ngay lập tức quyết định đăng ký theo học vì tôi biết rằng tôi có thể có được những kiến thức cần thiết nhất cho bài thi TOEFL.

~ Erkan, Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếng Anh nâng cao
24 lớp (16 lớp cơ bản + 8 lớp học tự chọn)
Học phí:
$460.00
THÔNG TIN THÊM
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Luyện thi TOEFL®
24 lớp (16 lớp cơ bản + 8 lớp học tự chọn)
Học phí:
$460.00
THÔNG TIN THÊM
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Một kỳ học tập tại nước ngoài
24 lớp (16 lớp cơ bản + 8 lớp học tự chọn)
Học phí:
$2,150.00
THÔNG TIN THÊM
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Một năm học tập tại nước ngoài
24 lớp (16 lớp cơ bản + 8 lớp học tự chọn)
Học phí:
$3,150.00
THÔNG TIN THÊM
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN